تست عربی تخصصی کنکور انسانی سال ۹۳ با پاسخ تشریحی

عیّن عائد الصله محذوفاً:

۱) یقوم التّلمیذ بواجباته الّتی تساعده فی نجاحه!

۲) الّذین یجاهدون فی سبیل الله لهم أجر عظیم عند الله!

۳) أکل الطّفل الصّغیر کلّ ما طبخت الاُمّ له!

۴) الفلّاح هو الّذی غرس أشجاراً کثیره فی هذه الحدیقه!

 

 

 

++++++++++++++++++

پاسخ:

گزینه ۳ صحیح است.

در این گزینه، عائد صله ضمیر مفعولی «ه» (طبخته) بوده که حذف شده است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی «۱» ضمیر فاعلی مستتر «هی» در فعل «تساعد» عائد صله ی مذکور است.

گزینه «۲» ضمیر فاعلی بارز «و» در فعل «یجاهدون» عائد صله ی مذکور است.

گزینه ی «۴» ضمیر فاعلی مستتر «هو» در فعل «غرس» عائد صله ی مذکور است.

 

 

 

نظرات شما