تست شیمی کنکورهای قبلی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

کدام گزینه درست است؟

۱) این دیدگاه که همه‌ی مواد از ذرات کوچک و تجزیه ناپذیری به نام اتم ساخته شده‌اند، ۲۵۰۰ سال پیش از پیشنهاد آب، خاک، آتش و هوا به عنوان عناصر مطرح شد.

۲) با توجه به وجود ذرات زیر اتمی، هنوز باور بر این است که اتم کوچک ترین ذره‌ی هر عنصر است که خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر به ویژگیهای آن بستگی دارد

۳) بر پایه نظریه‌ی ارسطو دانشمندان باید به پژوهشهای علمی در کنار فعالیت‌های نظری بپردازند.

۴) ۴ رابرت بویل در کتاب خود به نام شیمیدان شکاک، درستی نظریه‌ی اتمی دالتون را زیر سوال برد.

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

در گزینه ۱ باید به جای ۲۵۰۰ سال گفته شود ۲۰۰۰ سال تا عبارت درست شود

در گزینه ۳ اگر به جای ارسطو ، رابرت بویل نوشته شود درست می‌شود

در گزینه ۴ باید جای رابرت بویل و دالتون عوض شود.

 

نظرات شما