سوال شیمی رشته ریاضی کنکورهای قبل

این گفته که …………، بخشی از نظریه ی اتمی دالتون است.
١) واکنش های شیمیایی، شامل جاب هجایی اتم ها یا تغییر در شیوه ی اتصال آن ها در مولکولهاست
٢) فرکانس پرتوی X عنصرها با افزایش عدد اتمی آنها، افزایش می‌یابد
٣) الکترون ها که ذره‌هایی با بار منفی‌اند، درون فضای کروی ابرگون های با بار الکتریکی مثبت پراکنده اند
۴) در اتم هیدروژن، الکترون در مسیری دایر های شکل که مدار نامیده می‌شود، دور هسته گردش می‌کند

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

بر اساس نظریه ی اتمی دالتون، واکنش های شیمیایی، شامل جابه جایی اتم ها یا تغییر در شیوه ی اتصال آن ها در مولکول‌هاست. در این واکنش‌ها اتم‌ها خود تغییری نمی‌کنند.

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما