سوال دین و زندگی کنکورهای قبل

از دقت در آیات شریفه ی « ویلٌ یومئذٍ للمکذّبین * الّذین یکذّبون بیوم الدین * و یکذّب به الّا کلّ معتدٍ اثیم » مفهوم می گردد که ……….. زمینه ساز ……….. است.
١) دروغگو به حساب آوردن پیامبران – انکار رستاخیز

٢) تجاوز از حدّ و مرز الهی و آلایش به گناه – انکار رستاخیز
٣) دروغگو به حساب آوردن پیامبران – آلوده شدن به دروغ

۴) تجاوز از حدّ و مرز الهی و آلایش به گناه –  آلوده شدن به دروغ

 

 

 

 

پاسخ:
آیات شریفه ی ١٠ تا ١٢ سوره ی مطفّفین می فرماید «در آن روز، وای بر منکران، کسانی که روز رستاخیز را انکار می کنند و تنها کسی آن را  انکار می کند که متجاوز گناهکار است » بنابراین از دقت در این آیات مفهوم می‌گردد که تجاوز از حد و مرز الهی (معتد) و آلایش به گناه  (اثیم) زمینه‌ساز انکار رستاخیز است.

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما