تست زمین شناسی کنکور سالهای قبل رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

خورشید به کدام مدار عمود بتابد اختلاف شب و روز در شهر شما بیشترین مقدار را خواهد داشت؟

۱) کمی شمال خط استوا

۲) راس الجدی

۳) کمی جنوب خط استوا

۴) استوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

بیشترین طور اختلاف شب و روز در نیمکره شمالی (مثل کل شهرهای ایران) می تواند اول تابستان یا اول زمستان باشد در این زمان خورشید به مدار راس السرطان یا راس الجدی به صورت عمود می تابد.

نظرات شما