سوال زمین شناسی کنکورهای قبلی با پاسخ تشریحی

ساده‌ترین راه شناسایی گرافیت از تالک کدام است؟

۱) جلا

۲) رنگ

۳) لمس

۴) سختی

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

گرافیت و تالک هر دو دارای جلای غیرفلزی لمس چرب و سختی کم (درجه سختی ۱) هستند.  گرافیت به رنگ سیاه و تالک به رنگ سفید است.

نظرات شما