تست زمین شناسی کنکور سالهای قبل با پاسخ تشریحی

زبرجد و آمتیست در کدام مورد به هم شباهت دارند؟

۱) زنگ و ترکیب شیمیایی

۲) شکل بنیان‌های چهاروجهی

۳) زوایای بین سطوح مشابه آنها

۴) نحوه پیوندهای اتم‌ها در جهات مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

گزینه ۴ درست است

زبرجد، نوعی کانی الیوین و آمتیست نوع جواهر کانی کوارتز است و هر دوی این کانی‌ها یعنی الیوین و کوارتز فاقد رخ هستند یعنی پیوند بین اتم‌ها در جهات مختلف فاقد نظم خاصی است.

 

 

نظرات شما