تست روانشناسی کنکور سالهای قبل رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

اختلال دو قطبی جز کدام یک از اختلالات روانی محسوب می‌شود؟

۱) خلقی

۲) شناختی

۳) شخصیت

۴) اضطرابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

اختلالات خلقی به دو نوع اختلال خلقی تک قطبی (افسردگی) و اختلال خلقی دو قطبی (افسردگی-شیدایی) تقسیم می‌شود.

نظرات شما