تست روانشناسی کنکور سال ۹۵ رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

خطای ادراکی چه چیزی را به اثبات می‌رساند؟

۱) عدم تطابق واقعیت با ادراک

۲) حرکت دیده شدن در غیاب حرکت واقعی

۳) ثابت دیده شدن مداد در فواصل مختلف

۴) متفاوت دیده شدن دو خط  مساوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

کزینه ۱ درست است

در ادراک حسی همانگونه که این امکان وجود دارد که با توجه به محدودیت‌های حسی به تصحیح خطاهای احتمالی در محیط بپردازیم این امکان نیز وجود دارد که در برخی موارد ادراک غلط و نادرستی از محیط داشته باشیم

نظرات شما