تست روانشناسی کنکور سالهای قبل رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

فشر مخ حرکتی اولیه در کدام منطقه مغز قرار دارد؟

۱) لوب پس سری

۲) لوب گیجگاهی چپ

۳) شکنج پس مرکزی

۴) شکنج پیش مرکزی

 

 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++

پاسخ:

گزینه ۴ صحیح است

قشر مخ حرکتی اولیه درشکنج پیش مرکزی قرار دارد

نظرات شما