تست سالهای قبل دین و زندگی کنکور با پاسخ تشریحی

با توجه به پیام امام خمینی (ره) دشمنان تا چه حدی استقلال و آزادی ما را تحمل می‌کنند؟

۱) با شنیدن سخن حق دلشان نرم می‌شود و پذیرای حق و عدالت می‌باشند

۲) مرزی جز عدول از همه هویت‌ها و ارزشهای معنوی و الهی‌مان نمی‌شناسند

۳) تا بتوانیم معقول و خردمندانه از دین الهی دفاع کنیم و پاسخگوی آنها باشیم

۴) زمانی که خودباوری سبب شود که برای اصلاح جهان و آزادی ستمدیدگان قیام کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

صفحه ۹۷ کتاب درسی سال چهارم

نظرات شما