سوال دین و زندگی کنکور سال ۹۴ با پاسخ

قانون مندی و نظام حاکم بر جهان خلقت چه ثمراتی برای زندگی انسان دارد؟

۱) موجب موفقیت انسان در راه رسیدن به کمالات عالیه می‌گردد.

۲) موجب تنظیم درست رابطه‌ی انسان، با خود و دیگر انسان‌ها می‌گردد.

۳) زمینه‌ساز حرکت و پویایی اسنانی و به کارگیری اراده و اختیار او می‌گردد.

۴) زمینه‌ساز توفیق الهی است و موجب حمایت خداوند از انسان جهادگر می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ درست است

صفحه ۴۷ و ۴۸ کتاب سال چهارم

نظرات شما