سکوت خویشان پیامبر در برابر اولین دعوت علنی او که سال …………… بعثت به دنبال نزول آیه‌ی ……………. به منصه‌ی بروز رسید، معلول ……….. بود ۱) سوم – ولایت – دل بستگی به آیین و سنت نیاکان ۲) دوم – ولایت – دل بستگی به آیین و سنت نیاکان ۳) سوم – انذار – امید […]

سکوت خویشان پیامبر در برابر اولین دعوت علنی او که سال …………… بعثت به دنبال نزول آیه‌ی ……………. به منصه‌ی بروز رسید، معلول ……….. بود

۱) سوم – ولایت – دل بستگی به آیین و سنت نیاکان

۲) دوم – ولایت – دل بستگی به آیین و سنت نیاکان

۳) سوم – انذار – امید نداشتن به پیروزی و گسترش دین

۴) دوم –  انذار – امید نداشتن به پیروزی و گسترش دین

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ درست است

صفحه ۸۳ کتاب سال سوم

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما