سوال جغرافیای کنکورهای قبل رشته علوم انسانی با پاسخ

دریاچه ولشت و بازار قیصریه از جاذبه‌های گردشگری کدام مناطق هستند؟

۱) کرانه‌های جنوبی دریای خزر – شیراز

۲) کرانه‌های جنوبی دریای خزر – اصفهان

۳) منطقه خوش آبو هوایی بین گنبد کاووس و بجنورد – شیراز

۴) منطقه خوش آبو هوایی بین گنبد کاووس و بجنورد  – اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

دریاچه ولشت -> کرانه‌های جنوبی دریای خزر

بازار قیصریه -> اصفهان

 

نظرات شما