تست تاریخ کنکور سال ۹۵ علوم انسانی با پاسخ تشریحی

به کدام نوع اسناد در مراجعه به آنها در بررسی‌های تاریخی به اصطلاح قدیم، سواد گفته می‌شود؟

۱) ترمیم شده یا نونویس باشد

۲) سندی که از روی اصل نوشته شده باشد

۳) اصالت آن به وسیله کارشناسان تایید شده باشد

۴) اصالت آن از طریق کاغذ و مرکب آن مشخص شده باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

اگر سند، رونوشت یا با اصطلاح قدمی سوا داست باید از روی اصل نوشته شده باشد و خلاصه نشده باشد

 

 

 

 

نظرات شما