تست تاریخ کنکورهای گدذشته رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

پژوهشگران در بررسی تاریخ یک کشور علاوه بر مطالعه رویدادهای تاریخی محض به کدام مورد مهم باید توجه کنند؟

۱) آب و هوای سرزمین در گذشته

۲) روند تحولات اقتصادی و معیشتی

۳) بررسی موقعیت مکانی و جغرافیایی

۴) بررسی موقعیت سرزمین‌های دور و نزدیک

 

 

 

 

 

+++++++

پاسخ:

گزینه ۳ درست است

در بررسی تاریخ یک کشور تنها با مطالعه رویدادهای تاریخی محض به شناخت دقیق و فهم درستی از گذشته نائل نمی‌شویم بلکه زمانی این امر میسر می‌شود که در کنار مطالعه رویدادها به بررسی موقعیت مکانی و جغرافیایی آن بپردازیم

نظرات شما