تست کنکورهای قبل تاریخ رشته انسانی

کدام مورد از دلایل عمده‌ی تبدیل رخدادهای تاریخی به افسانه در گذشته‌های دور نمی‌باشد؟

۱) گذشت زمان

۲) تحول فرهنگ‌ها

۳) توجه بیشتر انسانها به حماسه‌ها

۴) دخالت تعصبات قومی و اعتقادی

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳  درست است.

علاوه بر حضور فرهنگ شهاهی عواملی چون گذشت زمان، تحول فرهنگ‌ها، اعمال سلیقه‌، نفوذ اغراض و اهداف و دخالت تعصبات اعتقادی و قومی، از مهمترین عوامل دگرگونی اخبار و داستان‌ها در فرهنگ شفاهی و یا به عبارتی تبدیل رخدادهای تاریخی به افسانه‌ها هستند.

تاریخ‌شناسی، دنیای پر رمز و راز افسانه‌ها و حماسه‌ها ، صفحه‌های ۴۵ و ۴۶

 

 

نظرات شما