با انقلاب میجی دولت ژاپن برای تأسیس دولت نیرومند آسیایی، در صحنه جهانی به کدام اقدام دست زد؟ ۱) خارج شدن از جامعه ملل ۲) به سرزمین کره و چین لشگرکشی کرد. ۳) به فکر استعمار قاره آفریقا افتاد ۴) پیدا کرن فضای حیاتی در کشورهای آسیایی         پاسخ: گزینه ۱ درست […]

با انقلاب میجی دولت ژاپن برای تأسیس دولت نیرومند آسیایی، در صحنه جهانی به کدام اقدام دست زد؟

۱) خارج شدن از جامعه ملل

۲) به سرزمین کره و چین لشگرکشی کرد.

۳) به فکر استعمار قاره آفریقا افتاد

۴) پیدا کرن فضای حیاتی در کشورهای آسیایی

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

ص ۷۲ و ۸۶ کتاب

چون تاسیس دولت نیرومند بیان شده گزینه ۱ درست است. گزینه ۲ هم بعد از انقلاب میجی اتفاق افتاد ولی دلیل آن عاجز شدن از تامین احتیاجات صنعتی بود

برچسب ها: برچسب‌ها:, ,
نظرات شما