تست تاریخ رشته انسانی کنکورهای قبل

مهمترین اتفاق دوره فرمانروایی رامسس دوم از فراعنه مصر در این سرزمین کدام است؟

۱) ظهور حضرت موسی (ع)

۲) ساختن نخستین اهرام

۳) تصرق سرزمین مصر به وسیله هخامنشیان

۴) لشکرکشی اسکندر مقدونی به سرزمین فراعنه

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

صفحه ۲۲ کتاب

برچسب ها: برچسب‌ها:, ,
نظرات شما