سوال کنکور سالهای قبل اقتصاد رشته انسانی با پاسخ

کدامیک جزء «هزینه‌های تولید» نیست؟

۱) پولی که برای خرید یا اجاره ماشین آلات مصرف می‌شود

۲) پولی که به ازای استخدام تعدادی کارگر یا کارمند پرداخت می‌شود

۳) پولی که بابت خریداری یا اجاره محل کارگاه یا کارخانه صرف می‌شود

۴) پولی که مابه‌التفاوت درآمد و هزینه است و تولیدکننده از فعالیت اقتصادی خود به دست می‌آورد

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ صحیح است

گزینه های دیگر شامل هزینه‌های تولید می‌شوند ولی گزینه ۴ تعریف سود است.

نظرات شما