کدام یک از عبارات زیر نادرست است؟ ۱)«اوراق قرضه» دارای کوپن بهره هستند و بهره آن‌ها در فواصل زمانی معین توسط بانکی که نمایندگی صدور این اوراق را دارد پرداخت می‌شود. ۲) در جامعه ما به دلیل پرهیز از ربا که «اوراق قرضه» مشتمل بر آن است «طرح ابتکاری مشارکت» ایجاد شده است. ۳) دولت، […]

کدام یک از عبارات زیر نادرست است؟

۱)«اوراق قرضه» دارای کوپن بهره هستند و بهره آن‌ها در فواصل زمانی معین توسط بانکی که نمایندگی صدور این اوراق را دارد پرداخت می‌شود.

۲) در جامعه ما به دلیل پرهیز از ربا که «اوراق قرضه» مشتمل بر آن است «طرح ابتکاری مشارکت» ایجاد شده است.

۳) دولت، شهرداریها و شرکت‌های دولتی و خصوصی به منظور تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی در کشور «اوراق مشارکت» منتشر می‌کنند

۴) اسناد خرانه اوراق بهادار بلند مدتی هستند که توسط دولت صادر می‌شوند و سررسید این اسناد «یک ساله – سه ساله – پنج سال» است.

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ است.

اسناد خرانه اوراق بهادار کوتاه مدتی هستند که توسط دولت صادر می‌شوند و سررسید این اسناد «سه ماهه- شش ماهه- یکساله» است.

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما