سوال اقتصاد کنکورهای قبلی رشته انسانی

در رابطه با وظایف بانک مرکزی کدام مورد نادرست است؟

۱) اجرای «سیاست پولی» و کنترل حجم اعتبارات

۲) انجام دادن «عملیات تصفیه حساب بین بانکی»

۳) صندوق‌داری «نمایندگی مالی» و انجام دادن عملیات بانکی «دولت»

۴) نگهداری «ذخایر قانونی» و موجودی نقدی بانک‌های «تخصصی و خصوصی»

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ درست است

از جمله وظایف بانک مرکزی:
نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانک های تجاری

 

 

 

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما