سوال ادبیات فارسی عمومی کنکورهای قبل با پاسخ تشریحی

کتاب «آدم‌ها و خرچنگ‌ها» نوشته کیست و موضوع آن چیست؟

۱) فرانتس فانون، استعمار آفریقا

۲) خوزوئه دو کاسترو، رمان تاریخی

۳) جان اشتاین بک، پایداری در برابر ستم

۴) خوزوئه دو کاسترو، پایداری در برابر ستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

 

گزینه ۴ درست است

آدم‌ها و خرچنگ‌ها: خوزوئه دو کاسترو

موضوع: ادبیات پایداری (پایداری در برابر ستم)

نظرات شما