سوال ادبیات فارسی کنکور سال ۹۴ رشته ریاضی فیزیک با پاسخ تشریحی

مفهوم روبه‌روی کدام گزینه درست نیست؟

۱) هر که جز ماهی ز آبش سیر شد = (شوق بی‌نهایی عارف)

۲) محرم این هوش جز بی هوش نیست = ( بی خبری از عشق)

۳) سرّ من از ناله من دور نیست = (اتحاد ظاهر و باطن)

۴) نی حریف هر که از یاری برید = ( همدلی و همزبانی مبتلایان فراق)

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

محرم این هوش جز بی هوش نیست حقیق عشق را فقط عاشقان درک می‌کنند.

نظرات شما