تست ادبیات تخصصی کنکور علوم انسانی سال ۹۵ با پاسخ تشریحی

همه موارد زیر درباره «لویی آراگون درست است، به جز:

۱) معاصرانش او را آخرین حماسه سرای اسپانیا دانسته‌اند

۲) شعر «چشمان السا» درباره همسر آراگون سروده شده است

۳) ابتدا هواخواه دادائیسم بود و بعدها به سورئالیستها پیوست

۴) این شاعر فرانسوی در میدان جنگ شعر مقاومت فرانسه را گردآوری کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

لویی آراگون از شاعران مشهور فرانسوی است و آخرین شاعر حماسه سرای اسپانیا لقب فدریکو گارسیا لورکا است.

نظرات شما