تست ادبیات فارسی تخصصی کنکور انسانی سالهای قبل با پاسخ تشریحی

انجمن رابطه قلمی به همت چه کسی در آمریکا راه‌اندازی شد و کدام شاعر عرب زبان در این انجمن شرکت داشت؟

۱) منفلوطی – ایلیا ابوماضی

۲) منفلوطی – سلیم بستانی

۳) جبران خلیل جبران – ایلیا ابوماضی

۴) جبران خلیل جبران – سلیم بستانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ صحیح است

جبران خلیل جبران در سال ۱۹۲۰ در ا«ریکا انجمن رابطه قلمی را به راه انداخت. گروه کثیری از بزرگان ادب عرب مانند شاعر معروف ایلیا ابوماضی در این انجمن عضویت داشتند.

نظرات شما