به شکل پایین نگاه کنید. به توجه به منطق موجود بین اعداد این شکل، مشخص کنید چه عددی باید جایگزین علامت سوال شود.

به شکل پایین نگاه کنید. به توجه به منطق موجود بین اعداد این شکل، مشخص کنید چه عددی باید جایگزین علامت سوال شود.

تست-هوش-اعداد

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما