در شکل بالا یک از گزینه ها با بقیه هماهنگی ندارد و باید از مجموعه حذف شود. کدامیک از دایره ها باید حذف شود؟

تست-هوش-گزینه-متفاوت-بیرون-۳۷۰۳۱

 

در شکل بالا یک از گزینه ها با بقیه هماهنگی ندارد و باید از مجموعه حذف شود. کدامیک از دایره ها باید حذف شود؟

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما