دو ظرف آب (بشکه کوچک) با ظرفیت های ۱۱ و ۷ لیتر در اختیار داریم. این ظرف ها مدرّج نیستند. می خواهیم دقیقا ۹ لیتر را با این دو ظرف اندازه بگیریم، چگونه باید این کار را انجام دهیم؟ در ابتدا دو ظرف خالی هستند و شما می توانید از یک شیر آب آنها را […]

تست-هوش-بشکه-های-آب-۲۳۰۴۱

دو ظرف آب (بشکه کوچک) با ظرفیت های ۱۱ و ۷ لیتر در اختیار داریم. این ظرف ها مدرّج نیستند. می خواهیم دقیقا ۹ لیتر را با این دو ظرف اندازه بگیریم، چگونه باید این کار را انجام دهیم؟ در ابتدا دو ظرف خالی هستند و شما می توانید از یک شیر آب آنها را پر کنید یا اینکه هر زمان لازم شد، آب آنها را خالی کنید.
(برای صرفه جویی در مصرف آب، آب خالی شده را دور نمی ریزیم و از آن برای آبیاری یک باغچه، استفاده می کنیم!)
برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما