۱- عیّن غیر المناسب فی المفهوم « متی ما تلق من تهوی دع الدّنیا و أهملها » ۱) حبّ الله و حبّ الدّنیا لا یجتمعان ۲)من یحبّ المطلوب یحقر ما کان غیره! ۳) عدم التحسّر علی الدّنیا ۴) علینا أن لا نغفل عن الّذی نحبّه أبداً!     ۲- «خدایا اگر تو مرا خوار کنی، […]

۱-

عیّن غیر المناسب فی المفهوم « متی ما تلق من تهوی دع الدّنیا و أهملها »

۱) حبّ الله و حبّ الدّنیا لا یجتمعان

۲)من یحبّ المطلوب یحقر ما کان غیره!

۳) عدم التحسّر علی الدّنیا

۴) علینا أن لا نغفل عن الّذی نحبّه أبداً!

 

 

۲-

«خدایا اگر تو مرا خوار کنی، چه کسی مرا یاری می کند»

۱) ربّنا إذا تَدَعَنی لا ینصرنی أحد

! ۲) یا ربّ لو خذلتنی من یستعین علینا!

۳) إلهی إن خذلتنی فمن ینصرنی

! ۴) ربّ من یستعین علیّ لمّا ترکتنی!

 

 

 

۳-

«من تکالیفم را در ساعت معیّن در خانه انجام می دهم »

۱) أنا أکتب واجباتی فی السّاعه المحدّده فی بیتی

! ۲) أنا قمْ ت بأداء واجباتی فی البیت عند السّاعه المعیّنه!

۳) أفعل بواجباتی فی البیت عند ساعه محدّده!

۴) أقوم بأداء واجباتی فی البیت فی السّاعه المحدّده!

 

—-

إقرأ النّصّ التّالی ثمّ أجب عن الأسئله التّالیه بما یناسب النّصّ (۴-۵)

« النّاس لا یقتربون من الشّوک لخوفهم علی أنفسهم، و لکنّهم بطبیعتهم العدوانیّه لا یجتنبون أبداً تقطیع و تضییع أجمل ورده لأنّهم

مطمئنّون إلی أنّ الورده لا تملک من السّلاح ما تدافع به عن نفسها!

و لهذا حین جاؤوا بِدواء لأحد الحکماء خلال مرضه و فیه لحم، خاطب الدّواء و قال: إستضعفوک فذبحوک، و إلّا لماذا لم یذبحوا الأسد؟

ففی هذا العالم الّذی یُسیطر علیه قانون الغابه، فلنکن أقویاء، فالأعداء لا یخافون إلّا القوّه! الدّول المستعمره لم تعترف بحقّ الشّعوب فی

إستقلالها و حریّتها إلّا بعد ثورات جرت فیها الدّماء کالأنهار، و هذا قانون یج ری فی العلاقات بین الدّول!»

——-

 

۴-

أکمل الفراغ بما یناسب «یترک الظّالم جوره ……………  »

۱) إذا أراد أن یملک ما یُحبّه!

۲) إن رأی مخاطبه أظلم منه!

۳) حین شعر بالنّدامه

! ۴) إذا علم أنّه لا یستطیع أن یغلب!

 

۵-

 عیّن الصّحیح:

۱) طبیعه الإنسان تمیل إلی الإعتداء و الظّلم!

۲) الدّوله الّتی تعمل علی أساس الحقّ لا تحتاج إلی السّلاح!

۳) من لم یملک سلاحاً یسیطر علی الأمم الأخری!

۴) إنّ العلاقات بین الحکومات علی أساس الأخلاقیّات!

 

 

 

 

 

پاسخها:

۱-

پاسخ: گزینۀ ۳

«! هر وقت کسی را که دوست داری ملاقات می کنی دنیا را رها کن و آن را فرو بگذار »

۱) دوستی خدا و دوستی دنیا جمع نمی شوند! ۲) هر کس هدف را دوست بدارد، غیر آن را کوچک می شمارد!

۳) عدم حسرت بر دنیا! ۴) بر ماست از کسی که دوست داریم هرگز غافل نشویم!

 

۲-

پاسخ: گزینۀ ۳

( چه کسی: مَن (رد گزینۀ ۱

( مرا یاری می کند: ینصرنی (رد گزینه های ۲ و ۴

( مرا خوار کنی: خذلتنی (رد گزینه های ۱

 

۳-

پاسخ: گزینۀ ۴

انجام می دهم: أقوم ب … (رد سایر گزینه ها)

( در خانه: فی البیت (رد گزینۀ ۱

( نکره است. (رد گزینۀ ۳ « ساعه مح

 

 

—–

ترجمۀ متن:

« مردم به سبب ترسشان، به خار نزدیک نمی شوند، اما آن ها به علت ذات دشمن خوی خود هرگز از قطع کردن و نابود کردن زیباترین گل ها دوری نمی کنند زیرا مطمئن هستند که گل، سلاحی ندارد تا با آن از خودش دفاع کند! برای همین هنگامی که دارویی را برای یکی از حکیمان هنگام بیماری اش آوردند که در آن گوشت وجود داشت، او دارو را مخاطب قرار داد و گفت: تو را ضعیف شمردند و ذبح کردند وگرنه چرا شیر را ذبح نکردند؟ پس در این جهان که قانون جنگل برآن مسلط است، باید قوی باشیم چرا که دشمنان فقط از قدرت می ترسند. دولت های استعمارگر به حق ملت ها در استقلال و آزادی آن ها اعتراف نکردند مگر بعد از انقلاب هایی که در آن خون ها مانند رودها جاری شد و این قانونی است که در روابط بین دولت ها نیز جریان دارد!»

—–

۴-

پاسخ: گزینۀ ۴

سمتگر، ستم خویش را رها می کند ……………

۱) اگر بخواهد آنچه را دوست دارد به دست آورد!

 ۲) اگر ببیند مخاطبش از او ظالم تر است!

۳) هنگامی که احساس پشیمانی کند!

 ۴) اگر بداند که نمی تواند چیره شود!

 

۵-

پاسخ: گزینۀ ۱

۱) طبیعت انسان به تجاوز و ظلم تمایل دارد!

 ۲) دولتی که بر اساس حق عمل می کند به سلاح نیاز ندارد!

۳) هر کس سلاحی ندارد، بر سایر ملّت ها چیره می گردد!

 ۴) روابط بین حکومت ها بر اساس اخلاقیات است!

برچسب ها: برچسب‌ها:, ,
نظرات شما