نمونه سوالات تستی زمین شناسی

۱-

فراوان ترین خروجی گاز آتشفشانی …………… و مؤثرترین گاز بر عوامل زیستی………….. می‌باشد.

۱) دی اکسید کربناکسیدها

 ۲) بخار آبمونوکسید کربن

 ۳) بخار آبدی اکسید کربن

 ۴) گوگردهیدروژن

 

۲-

گدازه های پشته میان اقیانوسی در اطلس، کدام ویژگی را دارند؟

۱) بسیار روان هستند

۲) گرانروی بالایی دارند

۳) پیوند موقت زیاد دارند

۴)‌ رنگ روشنی دارند.

 

 

۳-

افزایش کدام خروجی اولیه آتشفشانی می تواند دوره زمستانی طولانی‌تری در یک منطقه را ایجاد کند؟

۱) گاز SO2

۲) بمب

 ۳) سیلیس

 ۴) خاکستر

 

 

۴-

علت ایجاد شکل مقابل، کدام است؟

۱۰۹ zamin pic

۱) عمق کم پوسته‌ای

۲) فشار جهت دار تدریجی

۳) فشار همه جانبه شدید

۴) سطوح لایه بندی متفاوت

 

 

 

 

 

۵-

 سنگی تحت نیروهای همگرایی قرار گرفته است. در مرحله‌ای تنها ۱۰ درصد از نیرو حذف شده و سنگ به حالت اول برمی‌گردد. این مرحله از تنش را …………… می نامند.

۱) کشسانی

۲) حد کشسانی

 ۳) بُرشی

 ۴) پلاستیکی

 

 

 

 

پاسخها:

۱-

گزینه ۲ درست است صفحه  ۶۴ علوم زمین

 

 

۲-

گزینه ۱   درست است صفحه  ۶۹ علوم زمین

 

۳-

گزینه ۴   درست است صفحه  ۷۰ علوم زمین

 

 

۴-

گزینه  ۲  درست است صفحه  ۷۳ علوم زمین

 

۵-

گزینه   ۱ درست است صفحه  ۷۴ علوم زمین

 

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما