نمونه سوال سالهای قبل کنکور درس دین و زندگی رشته تجربی

سوال:

 

از سفارش و توصیه‌ی پیشوایان دین به رعایت آراستگی به تأثیر …………………. در ……………… پی می‌بریم که ……………… تجلّی‌گاه …………….. است.

۱) ظاهر – باطن – باطن – ظاهر

۲) باطن – ظاهر – باطن – ظاهر

۳) ظاهر – باطن – ظاهر – باطن

۴) باطن – ظاهر – ظاهر – باطن

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ درست است

ظاهر هرکس تجلّی درون اوست و اندیشه ها، اخلاق و روحیات، اعمال و ظواهر را می سازند و شکل می‌دهند. مثلاً آن کس که نظم و

برنامه ریزی را قبول دارد، اگر واقعاً به آن ایمان داشته باشد، دست به برنامه ریزی می‌زند. از سوی دیگر، رفتارهای ظاهری نیز به تدریج بر باطن انسان تأثیر می‌گذارد و روحی هی فرد را تغییر می‌دهد. لذا از سفارش و توصیه‌ی پیشوایان دین به رعایت آراستگی به تأثیر ظاهر در باطن پی می‌بریم که ظاهر تجلّی گاه باطن است.

دین و زندگی سال دوم  صفحه ی ١٣٧

پاسخ به این سؤال از دقت در عبارات کتاب و مفهوم آن امکانپذیر است.

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما