اگر احساس می کنید پاسخ این سوال را میدانید، در قسمت نظرات برایمان ارسال کنید.

عیّن الخطأ: نمونه سوال کنکور سراسری ریاضی

۱) کنت أبتعد عن الکذب دائماً،: همیشه از دروغ دوری کرده بودم،

٢) و أخاف أنّه یظهر یوماً،: و م یترسیدم که روزی آشکار شود،

٣) و یُزیل حرمتی عند أهلی و أصدقائی،: و آبرو و احترامم را نزد خانواده و دوستانم از بین ببرد،

۴) و قد نسیتُ أنّ علیّ أن لا أخاف إلّا ربّی البصیر!: و فراموش کرده بودم که باید فقط از پروردگار بینایم بترسم!

برای حل سوالاتی اینچنین باید خیلی دقیق بوده و تنها به ظاهر سوال توجه نکنید.
اگر احساس می کنید پاسخ این سوال را میدانید، در قسمت نظرات برایمان ارسال کنید.

نظرات شما