۱- جلوگیری از خسران اخروی و از دست دادن آینده زیبا و ابدی در گرو چیست؟ ۱) کشف راه درست زندگی ۲) درک آیندهٔ خویش ۳) درک هدف زندگی ۴)‌ دل مشغولی و درد متعالی     –۲- چه عاملی سبب شد تا تعلیمات انبیاء در طول زمانهای مختلف به تدریج فراموش گردد و یا […]

۱-

جلوگیری از خسران اخروی و از دست دادن آینده زیبا و ابدی در گرو چیست؟

۱) کشف راه درست زندگی

۲) درک آیندهٔ خویش

۳) درک هدف زندگی

۴)‌ دل مشغولی و درد متعالی

 

 

۲-

چه عاملی سبب شد تا تعلیمات انبیاء در طول زمانهای مختلف به تدریج فراموش گردد و یا عوض شود؟

۱) رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام و امور مربوط به آن

۲) استمرار در دعوت و عدم تحقق آن در برخی زمان ها

۳) ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتابت

۴) عدم آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی

 

 

۳-

ثمره موزون بودن کلمه‌ها و رسایی تعبیرات چیست و به کدام جنبه اعجاز قرآن کریم اشاره می‌نماید؟

۱) نفوذ خارق العادهٔ قرآن در افکار و نفوس- لفظی

۲) نفوذ خارق العادهٔ قرآن در افکار و نفوس- محتوایی

۳) انسجام درونی و عدم ناسازگاری و تعارض- محتوایی

۴) انسجام درونی و عدم ناسازگاری و تعارض- لفظی

 

 

 

کدام عبارت شریفه به عنوان دلیلی برای مواجهه مؤمن با آزمایشهای جدید، بیان شده است؟

۱)  مَنْ یَعیشُ بالإحْسانِ أکْثَرُ مِمَّن یَعیشُ بِالأعْمار

۲)  اِنّما المُؤمِنُ بِمَنْزِلَه کَفَّهِ الْمیزانِ کُلَّما زیدَ فی ایمانِهِ زید فی بَلائِه

 

۳) و الّذین جَاهَدوا فینا لَنَهْدیَنَّهُم سُبُلَنا وَ اِنَّ الله لَمَعَ المُحْسِنین

(۴ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ اَمثالِها …

 

 

 

۵-

 آنجا که قرآن کریم وعده می دهد بیست نفر یا صد نفر انسان تقواپیشه و شکیبا بر دویست نفر یا هزاران نفر از کفار پیروز می‌شوند

به کدام سنت الهی اشاره کرده است و کدام آیه شریفه مؤید آن م یباشد؟

۱) امداد الهی-  کُلّاً نُمِدُّ هؤلاء و هؤلاء مِنْ عَطاءِ ربّکَ و ما کانَ عَطاءُ ربّکَ مَحْظُوراً

۲) توفیق الهی-    وَ الّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدیَنَّهُمْ سُبُلنا وَ اِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنین

۳) امداد الهی –  وَ الّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدیَنَّهُمْ سُبُلنا وَ اِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنین

۴) توفیق الهی –  کُلّاً نُمِدُّ هؤلاء و هؤلاء مِنْ عَطاءِ ربّکَ و ما کانَ عَطاءُ ربّکَ مَحْظُوراً

 

 

 

 

 

 

 

پاسخها:

۱) گزینه ۱ درست است صفحه  ۱۲ دین و زندگی سوم

۲) گزینه ۳ درست است  صفحه های ۲۶ و ۲۷ دین و زندگی سوم

۳) گزینه ۱ درست است صفحه  ۴۰ دین و زندگی سوم

۴) گزینه ۲ درست است صفحه  ۵۹ دین و زندگی چهارم

۵) گزینه ۲ درست است صفحه های ۵۷ و ۶۰ دین و زندگی چهارم

 

نظرات شما