مطلب هر چه بهتر فهمیده شود دیرتر فراموش می‌شود.

برای اینکه مطلبی را یاد بگیرید باید به طور کامل آن را بفهمید. با توجه به حجم بسیار بالای مطالب حفظ کردن همه آنها امکان‌پذیر نیست. اگرچه این طرز یادگیری در ابتدا وقت بیشتری می‌طلبد، باید توجه داشته باشید که با توجه به اینکه فهمیدن مطلب ماندگاری آن در ذهن را بالا می‌برد، تلاش برای فهم مطلب باعث بهینه شدن وقت شما هم می‌شود زیرا نیاز به تکرار کمتری پیدا می‌کنید.

نظرات شما