بررسی حیات طیف وسیعی دارد، از یک مقیاس میکروسکپی ملکول ها و سلول هایی که جانداران را ساخته اند و یک مقیاس کلی که همه جانداران کره زمین را شامل می شود. می توان این طیف وسیع را به سطح گوناگونی در سازمان دهی زیستی تقسیم کرد. فرض کنید که از فضا به زمین نگاه […]

بررسی حیات طیف وسیعی دارد، از یک مقیاس میکروسکپی ملکول ها و سلول هایی که جانداران را ساخته اند و یک مقیاس کلی که همه جانداران کره زمین را شامل می شود. می توان این طیف وسیع را به سطح گوناگونی در سازمان دهی زیستی تقسیم کرد. فرض کنید که از فضا به زمین نگاه می اندازید. و مرحله به مرحله نگاه خود را نزدیک تر می کنید.

بیوسفر

۱-بیوسفر

به محض این که به قدر کافی به زمین نزدیک شویم تا بتوانیم اقیانوس ها و قاره های موجود بر روی آن را ببینیم ، نشانه های حیات نیز به صورت موزائیک سبزی از جنگل های گیاهی ظاهر می شوند. این اولین تصویر از بیوسفر(زیست کره) است که شامل تمامی محیط های روی زمین می باشد. که حیات در آن ها جاری است. بیوسفر شامل بیشتر خشکی ها، بیشتر آب ها، اتمسفری به عرض چند کیلومتر، وحتی رسوباتی در کف اقیانوس و صخره هایی چندین کیلومتر زیر سطح زمین است.

اکوسیستم

۲-اکوسیستم ها
همچنان که فرود فرضی خود به سطح زمین می رسیم میتوانیم جنگل را با درخت های برگ ریزش مشاهده کنیم. این جنگل برگ ریز مثالی از یک اکوسیستم است.دشتها، بیابان ها و سخره های مرجانی اقیانوس ها مثال دیگری از اکوسیستم هستند.
اکوسیستم شامل انواع جانداران در یک منطقه ویژه ، همراه با همه اجزای جان محیط می باشد. که در آن جانداران با اجزایی غیر زنده، مثل خاک، آب، گاز های اتمسفر و نور میانکنش می دهند. مجموع تمام اکوسیستم های موجود بر روی زمین بیوسفر را ایجاد می کند.

جوامع

۳-جوامع

به مجموعه همه جاندارانی که در یک اکوسیستم زندگی می کنند جامعه زیستی می گویند. جامعه ما در این جنگل شامل انواع مختلفی از درختان و سایر گیاهان، گستره ایی از جانوران، انواع مختلفی از قارچ ها، و تعداد بسیار زیادی از میکروارگانیسم های گوناگون مثل باکتری ها می باشد، که بسیار گوچک اند و بدون میکروسکوپ قادر به دیدن آن ها نیستیم. هر یک از این اشکال زیستی گونه نام دارد.

جمعیت

۴-جمعیت ها

جمعیت شامل افراد مختلف یک گونه است که در یک مکان خاص زندگی می کنند. اکنون میتوانیم جامعه را این گونه تعریف کنیم؛ مجموعه ایی از جمعیت ها که در یک مکان خاص زندگی می کنند.

جاندار

۵-جاندارن

افراد زنده را جاندار گویند. هر یک از درختان افرای قندی و سایر گیاهان در جنگل، یک جاندار هستند. همچنین هر یک از جانوران جنگل، مانند غورباقه، سنجاب، گوزن و حشرات نیز جانداراند. خاک نیز سرشار از میکروارگانیسم هایی مثل باکتری است.

اندام ها و دستگاه

۶-اندام ها و دستگاه ها

هر چه ما معماری جانداران پیچیده تری را برسی میکنیم ساختار سلسله مراتبی حیات بیشتر آشکار می گردد. برگ درختان افرا مثالی از یک اندام می باشد. اندام یک کار خاص را در بدن انجام می دهد. ساقه و ریشه از دیگر اندام های اصلی درخت هستند. مغز، قلب، کلیه مثال هایی از اندام ها در بدن انسان هستند. اندام های انسان و سایر جانواران پیجیده و گیاهان به صورت دستگاه، سازمان یافته اند. دستگاه شامل دسته ایی از اندام ها است که باهم در انجام عملی خاص همکاری می کنند. برای مثال دستگاه گوارش انسان از اندام هایی مثل زبان، معده و روده تشکیل شده است. اندام ها شمال بافت های متعددی هستند.

اندام و دستگاه

۷- بافت ها
در این مرحله برای دیدن بافت های برگ باید از میکروسکوپ استفاده کنیم. هر بافت شامل گروهی از سلول ها است که با هم کار کرده و عملکرد خاصی را انجام می دهند. برگی که در این شکل مشاهد می کنید در یک زاویه خاص برش خورده است. بافت کندو مانندی که در داخل برگ مشاهده می کنید (سمت چپ تصویر) محل اصلی فرایند فتوسنتز است، فرایندی که طی آن انرژی نور به انرژی شیمیایی موجود در قند و سایر غذا ها تبدیل می شود. از زاویه ایی که ما به این برگ نگاه می کنیم بافت دیگری که همانند پازل jigsaw (نوعی پازل دشوار) است را نیز مشاهده می کنیم. این بافت اپیدرم است که سطح برگ را می پوشاند (سمت راست تصویر).
سوراخ های موجود در اپیدرم به گاز دی اکسید کربن، ماده خامی که برای ساخت قند لازم است، اجازه می هند که به بافت های فتوسنتز کننده داخل برگ راه یابند. در این مقیاس، میتوانیم ببینم که هر بافت ساختار سلولی مجزایی دارد.

سلول

۸-سلول ها

سلول واحد پایه ایی ساختار و عملکرد حیات است. برخی از جانداران مثل آمیب ها و بیشتر باکتری ها، تک سلولی اند. سایر جانداران ، مثل جانوران و گیاهان، پر سلولی اند. بر خلاف موجودات تک سلولی که یک سلول مسئول انجام تمامی اعمال حیاتی است، در جانداران پر سلولی کار بین سلول های تخصص یافته تقسیم شده است. بدن انسان از تریلیون ها سلول میکروسکوپی از انواع بسیار مختلف، مثل سلول های ماهیچه ایی و عصبی تشکیل شده است. که به صورت بافت های تخصص یافته متفاوتی سازمان دهی شده اند. برای مثال، بافت ماهیچه ایی از سلول های ماهیچه ایی تشکیل شده اند.  در عکس بالا، تصویری بسیار بزرگ تر، از سلول های موجود در برگ را مشاهده می کنید. عرض هر یک از این سلول های تنها ۴۰ میکرومتر است. عرض حدود پانصد عدد از این سلول های برابر عرض یک سکه کوچک است. با آن که این سلول ها بسیار کوچکند، اما هر کدام دارای چندین ساختار سبز رنگ به نام کلروپلاست هستند، که مسئول فتوسنتز می باشند.

کلروپلاست

۹- اندامک ها

اندامک ها ساختار های عملکردی متفاوتی هستند که سلول را می سازند. کلروپلاست نمونه ایی از آن هاست. در این تصویر یک وسیله بسیار قوی به نام میکروسکوپ الکترونی تصویری واضح از یک کلروپلاست را به نمایش گذاشته است.

ملکول ها

۱۰-مولکول ها

مقیاس بعدی، ما را به نمایی از حیات در کلروپلاست، در سطح مولکولی می برد. مولکول ساختار شیمیایی است که از واحد های شیمیایی کوچکتری به نام اتم ساخته  شده است. در این تصویر کامپیوتری برای نشان دادن اتم های کلروفیل از گوی ها استفاده شده است. کلروفیل رنگیزه ایی است که موجب سبزی برگ می شود. کلروفیل که یکی از مهمترین ملکول های موجود بر روی زمین می باشد، در مرحله اول فتوسنتز انرژی نورانی را از خورشید جذب می کند. در هر کلروپلاست، میلیون های کلروفیل وجود دارد تا قرار گیریشان در کنار هم آن ها را به وسیله ایی تبدیل کرده است تا انرژی نور را به انرژی شیمیایی ذخیره شده در ملکول های غذا تبدیل کند.

نظرات شما