پدران و مادران عزیز؛ برای روزهای سرنوشت‌ساز فرزندان خود همراهان خوبی باشید. لطفاً این روزها عینک‌های بدبینی خود را بردارید. این روزها دوست و دانش‌آموز شما از هر چیز بیش‌تری به آرامش نیاز دارد.    با گفت‌وگو و همراهی به او آرامش هدیه کنید. به نقاط مثبت درسی و به تلاش‌های مثبتش دقت کنید. حداقل […]

 

پدران و مادران عزیز؛ برای روزهای سرنوشت‌ساز فرزندان خود همراهان خوبی باشید. لطفاً این روزها عینک‌های بدبینی خود را بردارید. این روزها دوست و دانش‌آموز شما از هر چیز بیش‌تری به آرامش نیاز دارد.    با گفت‌وگو و همراهی به او آرامش هدیه کنید. به نقاط مثبت درسی و به تلاش‌های مثبتش دقت کنید. حداقل آن‌ها را بزرگ‌تر و بیش‌تر از نقاط ضعفش ببینید و همیشه به یاد داشته باشید و فراموش نکنید که همه‌ی دانش‌آموزان پیشرفت می‌کنند و نقاط مثبت دارند. این روزها بزرگ‌ترین و بیش‌ترین مسئولیت بر دوش خانواده‌ها به خصوص پدر و مادرهای عزیز است که این نقاط مثبت را در روزهای پایانی مثل یک مربی حرفه‌ای شناسایی کرده و به دانش‌آموز انتقال داده تا با تقویت روحیه به آن‌ها کمک کنیم تا مسیر موفقیت را با اقتدار بپیمایند.

 

01-09ParentsStudentsUCSD01BIG

 

 پدران و مادران عزیز! این روزها تعادل را در تمام امور حفظ کنید. مقایسه‌ی دانش‌آموز با دیگران یا سؤالاتی که در او استرس ایجاد می‌کند مثل «خواندی؟ تست زدی؟ فلان درس را چند درصد زدی؟ و…» را فراموش کنید؛ چون هیچ کمکی به فرزندتان نخواهد کرد و اوضاع و احوال فرزندتان را بدتر می‌کند و تعادل و آرامشی را که در این روزها بیش‌ترین نیازش است از او می‌گیرد. این روزها فرزند شما بیش‌تر به یک دوست و همراه نیاز داشته باشد. در این روزهای سرنوشت‌ساز دوست و همراه او باشید.

   پدران و مادران عزیز! این روزها تعادل را در تمام امور حفظ کنید. مقایسه‌ی دانش‌آموز با دیگران یا سؤالاتی که در او استرس ایجاد می‌کند مثل «خواندی؟ تست زدی؟ فلان درس را چند درصد زدی؟ و…» را فراموش کنید؛ چون هیچ کمکی به فرزندتان نخواهد کرد و اوضاع و احوال فرزندتان را بدتر می‌کند و تعادل و آرامشی را که در این روزها بیش‌ترین نیازش است از او می‌گیرد. این روزها فرزند شما بیش‌تر به یک دوست و همراه نیاز داشته باشد. در این روزهای سرنوشت‌ساز دوست و همراه او باشید.

 

نظرات شما