یکی از اشتباهات رایج اولیا در رفتار با دانش‌آموزان گوشزد کردن اشتباهات گذشته است.

یک از اشتباهاتی که والدین در رفتار با دانش‌آموز کنکوری انجام می‌دهند این است که اشتباهات و شکست‌های گذشته را به یاد او می‌آورند. تفکر والدین این است که این یادآوری باعث متنبه شدن و تلاش بیشتر دانش‌آموز می‌شود ولی واقعیت این است که این کار باعث می‌شود که دانش‌آموز اعتماد به نفس خود را از دست داده و همچنین احساس بی عرضگی و ناتوانی کند. ممکن است دانش‌آموز احساس عدم ارتباط با والدین هم داشته باشد. پس از این رفتار اشتباه پرهیز کنید.

نظرات شما