گروهی از مهندسان و دانشمندان دانشگاه کلتک و ETH زوریخ موفق شدند پوستی مصنوعی تولید کنند، که قادر است تغییرات حرارتی را حس کند. ماده‌ای که از آن در تولید این پوست استفاده شده، قابل بارگذاری و تولید در اندام‌های مصنوعی است.

به این ترتیب افرادی که دچار قطع عضو شده‌اند، می‌توانند اندامی شبیه تر به واقعیت داشته باشند. از این پوست می‌توان، به عنوان پوششی که بسیار شبیه پوست واقعی روی پروتزهای مصنوعی استفاده کرد. به این ترتیب شاید ظهور سایبورگ‌هایی که کاملا شبیه ما باشند چندان دور از ذهن نباشد. ماده‌ای که از آن در تولید پوست مصنوعی حساس به تغییر دما استفاده شده، می‌تواند در پانسمان هم مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از این ماده می‌توان افزایش دما را که نشانه‌ای از عفونت است، کنترل کرد. این کارکرد دوگانه این دست‌آورد را بسیار با اهمیت کرده است.

پوست مصنوعی تولید شده توانایی تشخیص اختلاف حرارتی در حد یک دهم سانتی گراد را دارد. تا به اینجا این پوست قادر است این تغییرات جزئی دما را در بازه‌ای بین ۵ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد تشخیص دهد. به خاطر این حساسیت بالا، این ماده برای برنامه‌های روباتیک و زیست-پزشکی بسیار مفید خواهد بود. در گام بعد، تیم تحقیقاتی سازنده این پوست قصد دارد، تا این حساسیت دما را به ۹۰ درجه سانتی گراد برساند. این افزایش، باعث می‌شود تا این ماده برای برنامه‌های صنعتی و تجاری مثل حسگرهای دمایی الکترونیک و یا پوست روباتیک مناسب و قابل استفاده شود. برای انجام این کار، تیم باید جنس بافت را عوض کند و از این رو روند فعلی تولید بافت عوض خواهد شد.

به طور کلی پوست مصنوعی به پوستی گفته می‌شود که در آزمایشگاه‌ها رشد داده می‌شود و می‌تواند به عنوان پوستی جایگزین برای افراد دچار آسیب‌های پوستی (مانند سوختگی، بیماری‌های پوستی و …) استفاده شود. اما این رویکرد جدید بر مبنای رشد دادن سلولهای پوستی نیست، بلکه بر مبنای ساخت بافتی شبیه به پوست و با کارکردهای پوست است.

نظرات شما