یک دیوار کاشیکاری شده داریم که متأسفانه بخشی از آن فروریخته است. حال قصد داریم آن را مرمّت نماییم. آیا می توانید بگویید کدام گزینه، به درستی این کاشیکاری را تکمیل می نماید؟      

یک دیوار کاشیکاری شده داریم که متأسفانه بخشی از آن فروریخته است. حال قصد داریم آن را مرمّت نماییم. آیا می توانید بگویید کدام گزینه، به درستی این کاشیکاری را تکمیل می نماید؟

 

 

 

%d9%87%d9%88%d8%b4

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما