زیست خوانی!!! مسلماً زیست شناسی با ضریب ۱۲ مهمترین درس کنکوری ها در رشته علوم تجربی است که البته با سبک تست های ترکیبی و مفهومی و همچنین تمرکز بر کلمات ریز کتاب تبدیل به سخت ترین درس کنکور شده… اما به هر حال هرکسی که بخواهد موفقیت را در کنکور تجربی به دست بیاورد ، […]

زیست خوانی!!!

مسلماً زیست شناسی با ضریب ۱۲ مهمترین درس کنکوری ها در رشته علوم تجربی است که البته با سبک تست های ترکیبی و مفهومی و همچنین تمرکز بر کلمات ریز کتاب تبدیل به سخت ترین درس کنکور شده…

اما به هر حال هرکسی که بخواهد موفقیت را در کنکور تجربی به دست بیاورد ، قطعاً یک شرط لازم دارد:

درصد بالای زیست

در این مطلب قصد دارم روشی را به شما پیشنهاد دهم که خودم با استفاده از این روش زیست را ۹۲% زدم و دانش آموزانی را روانه رقابت کنکور کردم که با درصد مشابه و با موفقیت از عرصه رقابت بازگشتند.

۱- روخوانی :

 چیزی حدود ۲۰ دقیقه برای خواندن روزنامه وار یک فصل. در این مطالعه قرار نیست چیزی حفظ کنید … فقط بخوانید که ببینید سیر این فصل از کجا به کجاست.

۲- مطالعه سطح۱:

 در این سطح مطالعه چیزی حدود ۷۰% مطالب را می فهمید و حفظ می کنید. اصلاً نیاز به حفظ جزئیات نیست و فقط مطالبی که به نظرتان مهم است را حفظ کنید.

۳- تست سطح۱:

تست های خط به خط کتاب (موجود در کتاب تست های مختلف) را به صورت آموزشی بزنید. یعنی یک تست را پاسخ دهید سپس پاسخ را چک کنید و در هر صورت پاسخنامه را بخوانید.

هدف از این مرحله: مرور مطالب اصلی فصل – آشنایی با سبک سوالات – نمایان شدن نکات ریز غیر مهم و مهم (نکات مورد علاقه طراحان)

۴- مطالعه سطح ۲:

 بی شک مهمترین مرحله این مرحله است.

در این مرحله تمام نکات باید خوانده و فهمیده شود و در صورت نیاز حفظ شود و به نکاتی که در مرحله قبل به اهمیتشان پی بردید را با توجه بیشتر بخوانید. قید ها را با رنگ متفاوت مشخص کنید.

( در این مرحله دیدن DVDهای آموزشی برای پی بردن به لایه های مختلف نکات درسی کتاب به شدت توصیه می شود)

۵- تست سطح ۲:

تست های مفهومی و سخت تر را بزنید … باز هم به صورت آموزشی (مانند مرحله ۳)

۶- تست سطح ۳:

در تست های سطح قبل،  از هر زمانی که  احساس کردید بیشتر سوالات را بلدید دیگر وارد مرحله آخر می شوید.

در این مرحله ادامه تست های مرحله ۵ را می زنید اما این بار نه به صورت آموزشی بلکه به شکل آزمونی.

(پیشنهاد: ۲۰ سوال در ۱۲ دقیقه)

منتظر مراحل مرور باشید… .

خانم حقی – دانشجوی مامایی

Katy-2

زیست خوانی به قلم دکتر بریجانی

روش مطالعه زیست شناسی

نظرات شما