گله هارابگذار! ناله هارابس کن! روزگارگوش ندارد که تو هی شِکوه کنی! زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را… فرصتی نیست که صرف گله وناله شود… تابجنبیم تمام است تمام… مهر و آبان دیدی که به برهم زدن چشم گذشت…. یاهمین سال جدید… بازکم مانده به عید… این شتاب عمراست … من وتوباورمان […]

گله هارابگذار!
ناله هارابس کن!
روزگارگوش ندارد که تو هی شِکوه کنی!
زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را…
فرصتی نیست که صرف گله وناله شود…
تابجنبیم تمام است تمام…
مهر و آبان دیدی که به برهم زدن چشم گذشت….
یاهمین سال جدید…
بازکم مانده به عید…
این شتاب عمراست …
من وتوباورمان نیست که نیست…
زندگی گاه به کام است و بس است…
زندگی گاه به نام است و کم است…
زندگی گاه به دام است و غم است…
چه به کام و
 چه به نام و
 چه به دام…
 زندگی معرکه همت ماست…
زندگی میگذرد…

زندگی گاه به نان است و کفایت بکند…
زندگی گاه به جان است و جفایت بکند‌…
زندگی گاه به آن است و رهایت بکند…
چه به نان
 و چه به جان 
و چه به آن…
زندگی صحنه بی تابی ماست…
زندگی میگذرد…

زندگب گاه به راز است و ملامت بدهد…
زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد…
زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد…
چه به راز 
و چه به ساز
 و چه به ناز…
 زندگی لحظه بیداری ماست…

images


زندگی میگذرد…

نظرات شما