مهمترین آیتم برای موفقیت در کاری تمرکز روی آن کار است

باید تمام فکر و ذکر شما کنکور باشد. به طور کامل به کنکور و برنامه خود برای کنکور فکر کنید. درست است که کنکور همه زندگی نیست اما مهمترین اتفاق فعلی زندگی شما کنکور است و موفقیت در آن راه آینده شما را مشخص خواهد کرد. دلیلی ندارد که به خاطر امید به اتفاقات آینده یا مطالبی که درباره بیکاری فارغ التحصیلان می شنوید تلاش خود را قطع کنید یا نسبت به کنکور بی خیال شوید. شما باید سعی کنید که بهترین نتیجه را در کنکور بگیرید و به یاد داشته باشید موفقیت در کنکور هم برای شما اعتبار و هم اعتماد به نفس ایجاد می‌کند. کاملا روی کنکور تمرکز کنید از صبح که برمی‌خیزید تا شب که می‌خوابید،  به این فکر کنید که چه درسهایی باید بخوانید و چه کاراهایی باید انجام دهید و روی آنها کاملا متمرکز باشید. تمرکز شما باعث پیشرفت و موفقیت شما می‌شود.

نظرات شما