در هر برنامه بلند مدت مانند کنکور باید روند پیشرفت به دقت بررسی شود.

برای موفقیت در کنکور (و همچنین هر برنامه مدت دار دیگر در زندگیتان) باید روند پیشرفت خود را همواره تحت نظر داشته باشید. اینکه الان در چه وضعیتی هستید مهم است، اما اینکه در روز کنکور وضعیت شما چگونه می‌شود، بسیار مهم است.

بررسی روند پیشرفت به شما کمک می‌کند نقاط ضعف و قدرت برنامه درسی و مطالعه خود تا امروز را متوجه شوید.

روندی که از مهرماه تا امروز طی شده نشان می‌دهد که اگر به همین شکل پیش بروید چه انتظاری باید داشته باشید.

اگر در آزمونهای آزمایشی شرکت می‌کنید، روند پیشرفت هر درس را جداگانه بررسی کنید. این بررسی به شما کمک می‌کند ساعت مطالعه لازم هر درس را در صورت لزوم اصلاح کنید.

همچنین چنانچه روند شما مطلوب نیست باید تغییری اساسی برای مدت باقیمانده در خودتان ایجاد کنید تا وضعیت شما عوض شود.

با مشاورتان در این مورد مشورت کنید و راهنماییهای لازم را از بپرسید.

نظرات شما