پیشنهاداتی برای مطالعه بهتر زیست شناسی

در زیست شناسی اول باید به صورت خط به خط بر  کتاب درسی تسلط پیدا کنید. بسیاری از سوالات تستی زیست‌شناسی فقط با یادآوری محفوظات و اندکی فکر روی آنها قابل پاسخگویی است.

مطلبی که غیر از تعمیم دادن به زیست شناسی به دروس دیگر هم قابل تعمیم داد سوال سازی در حین خواندن مطلب است منظور اینکه شما خود را جای یک طراح بزارید و مدل های مختلفی از سوالات را یا در ذهن خود یا در برگه ای جداگانه طرح کنید به قولی باید دید طراحانه پیدا کنید و این کار یادگیری و افزایش ماندگاری و فهم آن بخش را برای مدت بیشتری در ذهن شما تضمین میکند. پیدا کردن ارتباط بین مطالب درسی سالهای مختلف نیز لازم است یعنی اگر مطلب هم در سال دوم و هم در سال سوم آمده باید آنها را با هم مقایسه کنید و روی هر دو مطلب مسلط شوید.

مطلب بعدی ارتباط با اشکال و متن کتاب درسی که باید این ارتباطات را خودتان برقرار کنید و نمیشود گفت با یک بار مطالعه از کتابهای درسی میتوان به این قدرت رسید ولی با تکرار و تمرین به این قدرت میرسید.

نظرات شما