در درک مسائل ریاضی باید تعریفها را بلد باشید و برای حل مسائل باید بر روابط و قضیه‌ها تسلط داشته باشید.

برای مطالعه درس ریاضی باید ابتدا تعاریف را کاملا یاد بگیرید. به ندرت پیش می‌آید که در امتحانات ریاضی از تعاریف سوال بیاید به همین دلیل دانش‌آموزان کمتر به تعاریف توجه می‌کنند اما باید به خاطر داشته باشید که ریاضیات از تعریفهای پایه‌ای شروع می‌شود پس باید تعاریف را کاملا بفهمید تا در درک حل‌ها به مشکل برنخورید. یادگیری روابط و قضیه‌ها لازم است چون حل مسائل مخصوصا مسائل سخت بر اساس این رابطه ها انججام می‌شود. و در نهایت تمرین زیاد است که باعث سرعت عمل و توانایی بیشتر در ریاضیات می‌شود.

نظرات شما