نکته‌هایی برای مطالعه درست درس ریاضی

در مطالعه درس ریاضی باید ابتدا مفاهیم ریاضی را به خوبی یاد بگیرید. مفاهیم ریاضی شامل تعریف‌ها و صورت قضیه ها و رابطه‌های ریاضی است. این مفاهیم  خود نه در امتحانات سوال می‌آیند و نه در کنکور، اما برای حل درست سوالات مخصوصا سوالات نکته‌دار مسلط بودن روی این مفاهیم ضروری است. قبل از یادگیری مفاهیم، مستقیماً به سراغ حل تستها نروید. بعد از یادگیری مفاهیم روشها و راه حلها را یاد بگیرید. سپس چند بار هر راه حل را تمرین کنید. و در نهایت شروع به تست زنی کنید.

نظرات شما