شاید بهترین روش برای یادگیری زبان انگلیسی فیش‌برداری باشد. برای این کار می‌توانید از کاغذهای مقوایی در ابعاد کوچک جیبی به اندازه‌ی مورد دلخواه خود تهیه کنید و مطالب یا لغاتی را که می‌خواهید به خاطر بسپارید روی کارت یا فیش با خط خوانا و خوش بنویسید. سعی کنید این فیش را همیشه همراه خود […]

شاید بهترین روش برای یادگیری زبان انگلیسی فیش‌برداری باشد. برای این کار می‌توانید از کاغذهای مقوایی در ابعاد کوچک جیبی به اندازه‌ی مورد دلخواه خود تهیه کنید و مطالب یا لغاتی را که می‌خواهید به خاطر بسپارید روی کارت یا فیش با خط خوانا و خوش بنویسید. سعی کنید این فیش را همیشه همراه خود داشته باشید تا بتوانید در وقت‌های بیکاری یا مرده (صف اتوبوس، زنگ‌های تفریح و…) از آن‌ها استفاده کنید. مثلاً اگر در فیش شما ۲۰ لغت وجود دارد، در بین این لغات چند لغت هستند که از بقیه سخت‌تر هستند و شما آن‌ها را دیرتر یاد می‌گیرید؟ زیر آن‌ها با ماژیک فسفری خط بکشید تا در مرحله‌ی دوم فیش‌برداری بتوانید آن‌ها را دوباره به فیش دوم خود اضافه کنید. این کار را تا آخر ادامه دهید و بعد از مرور مکرر حتماً لغات در ذهنتان سپرده می‌شوند.

توجه: برای حفظ لغات باید کاملاً جمله را بخوانید و آن را معنی کنید و معنای کلمه‌ی مورد نظر را در جمله حدس زده یا پیدا کنید و بعد با مراجعه به معنی درس، پاسخ خود را بررسی کنید.

نظرات شما