در درس دین و زندگی باید دو چیز را مد نظر داشته باشید یکی هدف کلی درس و دیگری ریز مفاهیم و مطالب.

در درس دین و زندگی باید دو چیز را مد نظر داشته باشید یکی هدف کلی درس و دیگری ریز مفاهیم و مطالب.  یعنی ابتدا باید هدف هر درس را به طور کامل متوجه شویم. متوجه شدن هدف هر درس کمک می کند تا در سوالاتی که گزینه ها شبیه هم هستند کمتر اشتباه کنیم. حتی گاهی پیش آمده که دانش آموزان با توجه به هدف کلی درس به سوالات پاسخ درستی داده اند، بدون اینکه جواب سوال یادشان مانده باشد. همچنین باید سوالات هر درس را به طور کامل درک کنیم معمولا در حفظ کردن وقتی حجم زیاد می شود، احتمال اشتباه بالا می رود. درک کردن هدف هر درس و فهمیدن مطلب باعث می شود که کمتر دچار اشتباه و به اصطلاح خودمانی قاطی کردن شویم. درس دین و زندگی دارای آیات زیادی است که بخش مهمی از سوالات کنکور را تشکیل می دهند. با توجه به سوالات چند سال اخیر یادگیری آیات به صورت ترجمه محور و پیدا کردن کلیدهای تفسیری که مباحث و مبانی خاصی را در آیات مشخص می کند، کمک زیادی به شما در پاسخ گویی به تستهای دارای آیات و احادیث می‌کند.

نظرات شما