باید بتوانید ذهن خود را در آزمون چهار ساعته مدیریت کنید.

اگرچه در حلسه کنکور زمان پاسخگویی به هر سوال کم است اما در کل کنکور امتحانی طولانی است. شما باید بتوانید ذهن خود را در این مدت حدودا چهار ساعته مدیریت کنید. طوری که خسته نشوید و همچنین تمایل شما به پاسخگویی کم نشود. یک راه برای اینکار انگیزه داشتن است. انگیزه باعث غلبه شما بر چنین مشکلاتی می‌شود. اما باید نکات ریزی را هم رعایت کنید. صبحانه بخورید و بطری آب به همراه داشته باشید. شکلات همراه خود داشته باشید تا دچار ضعف نشوید. آرامش خود را در جلسه حفظ کنید و نکاتی مانند اینها که در مقالات قبلی آورده‌ایم. مدیریت ذهن در حلسه کنکور کار آسانی است به شرطی که به خود مسلط باشید و نکات ریزی که یاد گرفته‌اید را انجام دهید.

نظرات شما